fbpx Skip to content

Cookies & Integritetspolicy

2018-09-01

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför www.laxens-stad.se samlar in och behandlar personuppgifter.

Laxens-stad.se behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

Om Laxens-stad.se ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.

LAXENS-STAD.SE  ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med våra kunder men också för att med kunna ge god service och informera om våra produkter och tjänster. Användningen av personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter bygger på samtycke som du kan styra genom att inte acceptera våra avtal eller genom att stänga av cookies i din webbläsare.

De uppgifter vi registrerar är ex. namn, telefonnummer och e-postadress. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER – ANVÄNDNING AV TREDJE PART

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar vi därför inte personuppgifter med någon utanför Laxens-stad.se.

Däremot kan det i vissa sammanhang hända att vi delar med oss av personuppgifter till våra partners, som Facebook eller Google. Delning av personuppgifter med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer i första hand att utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att känna till vår eventuella utlämning av uppgifter. Observera att vi under vissa omständigheter är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter.

COOKIES

Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil, och vår hemsida kommer alltid att be din webbläsare om att lagra cookien på din dator. Vi gör detta för att komma ihåg vad har gjort på hemsidan, vad du tycker om och hur ofta du har varit på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att ge dig bättre tillgång till olika funktioner. Dessutom använder vi cookies på våra sidor för att föra statistik om vad som beställs och hur mycket vår webbplats används i allmänhet.

Det finns två typer av cookies: Den ena typen är en fil som sparas på din dator under en längre tid. Den andra typen är en tillfällig cookie (sessions-cookie). Sådana cookies är bara i bruk under den tid du använder webbplatsen. Vi använder båda typerna av cookies.

Du kan ta bort våra cookies genom att öppna webbläsarens inställningar och radera innehåll.

Dessa cookies används på www.laxens-stad.se

[cookie_audit style=”winter” not_shown_message=”Not found”]

Dessa cookies används på www.laxens-stad.se

Cookie: _ga
Typ: Analytics
Varaktighet: 2år
Beskrivning:
Denna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att beräkna antalet besökare, sessioner, kampanjdata och hålla reda på användningen av webbplatsen för webbplatsens analysrapport. Cookies lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att identifiera unika besökare.

Cookie: _gid
Typ: Analytics
Varaktighet: 1 dag
Beskrivning:
Denna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att lagra information om hur besökare använder en webbplats och hjälper till att skapa en analysrapport om hur webbplatsen går. Uppgifterna som samlats in inklusive antalet besökare, källan där de har kommit från och sidorna som visats i anonym form.

Cookie: _gat
Typ: Prestanda
Varaktighet: 1 minut
Beskrivning:
Dessa cookies installeras av Google Universal Analytics för att stryka begärandesfrekvensen för att begränsa insamlingen av data på webbplatser med hög trafik.

Cookie: google analytics
Typ: Tredjeparts
Varaktighet: 1 minut
Beskrivning:
Google använder denna cookie för att skilja användare åt.

Cookie: cookielawinfo-checkbox-analytics
Typ: Session
Varaktighet: 1 år
Beskrivning:
Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. Cookien används för att komma ihåg användarens samtycke för cookies under kategorin “Analytics”

Cookie: cookielawinfo-checkbox-nodvandiga
Typ: Session
Varaktighet: 1 år
Beskrivning:
Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. Cookien används för att komma ihåg användarens samtycke för cookies under kategorin “Nödvändiga”

Cookie: cookielawinfo-checkbox-funktionella
Typ: Session
Varaktighet: 1 år
Beskrivning:
Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. Cookien används för att komma ihåg användarens samtycke för cookies under kategorin “Funktionella”

Cookie: cookielawinfo-checkbox-annonser
Typ: Session
Varaktighet: 1 år
Beskrivning:
Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. Cookien används för att komma ihåg användarens samtycke för cookies under kategorin “Annonser”

Cookie: CookeLawInfoConsent
Typ: Session
Varaktighet: 1 år
Beskrivning:
En cookie som visar vilka val användaren gjort gällande just cookies (nödvändiga och Analytics).

Cookie: viewed_cookie_policy
Typ: Session
Varaktighet: 1 år
Beskrivning:
En cookie som känner av om besökaren gjort något val i GDPR Cookie Consent.

Cookie: Themify Popup
Typ: Lokal
Varaktighet: Session
Beskrivning: En cookie som används till att känna av om det har öppnats någon popup på sidan. Gäller för popups på flexra.se. Vi använder oss inte av popups från tredjepart.

Cookie: _fbp
Typ: Tredjeparts
Varaktighet: 3 månader
Beskrivning:
Denna cookie ställs in av Facebook för att leverera reklam när de är på Facebook eller en digital plattform som drivs av Facebook-reklam efter att ha besökt denna webbplats.

Cookie: _fr
Typ: Tredjeparts
Varaktighet: 3 månader
Beskrivning:
Cookien ställs in av Facebook för att visa relevanta annonser för användarna och mäta och förbättra annonserna. Cookien spårar också beteendet hos användaren på nätet på webbplatser som har Facebook-pixel eller Facebook social plugin.

LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTERNA

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med oss eller att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det.

All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området. Laxens-stad.se raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 6 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Vi har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress, info@laxens-stad.se

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.

Kontakta oss gärna på vår e-postadress, info@ssgfs.se om du har kommentarer eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.